skola

Svenska elever i händerna på lärarens vanföreställningar

Johannes Axelsson tror inte på vetenskap. Det är naturligtvis upp till honom, men när han hävdar att han har grund i läroplanen för att lära ut skapelsetro i naturundervisningen, då är han helt fel ute. Rent formellt är det rektors ansvar att se till att Axelsson inte ger uttryck för sin grava missuppfattning av läroplanen i sin undervisning. Om inte rektorn tar sitt ansvar så blir det en fråga för skolinspektionen.