Skapelsetro

Svenska elever i händerna på lärarens vanföreställningar

Johannes Axelsson tror inte på vetenskap. Det är naturligtvis upp till honom, men när han hävdar att han har grund i läroplanen för att lära ut skapelsetro i naturundervisningen, då är han helt fel ute. Rent formellt är det rektors ansvar att se till att Axelsson inte ger uttryck för sin grava missuppfattning av läroplanen i sin undervisning. Om inte rektorn tar sitt ansvar så blir det en fråga för skolinspektionen.

Superknasig superpedagog

Lärdom kan inte alltid ersätta vad man kan se med egna ögon. Så stod det i en fabelsamling jag läste för mina barn ikväll. Det är ganska lustigt, lärdom ur den här bemärkelsen är ofta det som äldre tiders skola lärde ut, en berättelse som kan sväljas med hull och hår.