rovdjur

Oväntat stora positiva effekter av stora rovdjur

En grupp forskare har sammanställt sju rovdjurs ekologiska roll över världen. Det visar sig att de kan ses som nyckelarter vars effekter är större än vad forskare tidigare antagit. Både ur ett biologiskt och mänskligt perspektiv kan effekterna ses som mycket postitiva.

Vem bestämmer över djuren?

För drygt två månader sedan åkte jag skidor i skogen. Snön låg djup. Jag skidade fram genom ett landskap av granplanteringar, kalhyggen och åkrar. Naturen runt omkring mig var allt annat än unik och låg bara åtta mil norr om Stockholm. Plötsligt blev jag varse att jag skidade över de stora spåren från en lokatt. Jag sänkte huvudet och skämdes över hur naivt vi behandlar rovdjur i Sverige.