podcast

Den fantastiska berättelsen om pekingmänniskans tänder

På Evolutionsmuseet i Uppsala finns några tänder, de enda kvarvarande resterna av världens största fynd av vad som nu klassas som Homo erectus. Fynden är ungefär 800 000 år gamla. Bakom fynden ligger en spännande berättelse om Jan-Ove Ebbestad, museiintendent på Evolutionsmuseet, berättade för mig, Karolina Larsson och Elin Willborg. Intervjun var ett initiativ till att starta en Evolutionspodd.