peer-review

Biologins rebell har dött

Att säga att Lynn Margulis (1938 – 2011) var en kontroversiell person är en underdrift. Hon var själva arketypen för en vetenskaplig martyr – när hon skulle publicera sina kontroversiella idéer blev hon refuserad av femton vetenskapliga tidskrifter innan hon slutligen blev publicerad i Journal of Theoretical Biology. Det tog nära på tjugo år innan hennes idéer blev bekräftade och accepterade. Historien har gett henne rätt och det hindrade henne inte från att kasta sig nya kontroverser. Men betyder det att hon har haft rätt jämt? Nej, verkligen inte. För bara två år sedan lyfte Lynn Margulis fram idéer som var spekulativa och saknade grund i dagens naturvetenskap.