naturfilm

Ett nytt sätt att göra naturfilm?

Under våren har jag lekt lite med naturfilmsidéer. Det handlar om att betraktaren får följa med ut för att uppleva något, där själva utflykten blir berättelsen och det som normalt utgör naturfilmen är bara en liten del av det hela.