klimatförändring

Människan är jordens starkaste geologiska kraft

Vi människor är som vulkanutbrott. Jag och min familj har nyligen byggt hus och tomten ligger både på lera och på morän, med rundslipade flata hällar som bryskt slitits av i den södra änden. Det är istiden som dragit fram över landskapet och brutit loss sten ur berggrunden för att mala ner den till grus och ler. Med diesel har vi kunnat ställa istidens ordning på ända.

Sveriges unga akademi

På samma dag läser jag om att geologer vill skapa en ny geologisk epok, människans epok, och att Kungliga Vetenskapsakademien skapat en akademi för unga forskare. Är det en slump? Kommer de unga kvicka forskarhjärnorna äntligen att lösa världens alla problem? Jag hoppas det, nöjer mig inte med mindre och hjälper gärna till.