kärnorganism

Du är ingen typisk kärnorganism

Vi djur, landväxter och svampar är de mest undersökta organismerna på jorden, ändå utgör vi bara en liten del av kärnorganismernas mångfald. Resten av variationen har länge legat dold i världshaven. För att vi ska få en förståelse för vår egen plats bland alla andra organismer har forskare dyk efter de saknade pusselbitarna. Fram växer ett livets träd som skiljer sig från vad vi tidigare lärt oss.