jättevirus

Ännu större jättevirus

För tio år sedan upptäcktes det första jätteviruset och nu i somras har två dubbelt så stora virus upptäckts. Det första jätteviruset kallas mimivirus och förändrade synen på vad virus är och hur vi ska se på virusens släktskap med andra organismer.

In från kylan

Länge har virus hängt i limbo. Är de liv eller inte? Är de en genetiskt-evolutionärt slimmad sportversion av ett genom, eller är de frisläppta själviska gener ute på vift?