isbjörn

Jag hade fel om isbjörnar

För två år sedan skrev jag ett inlägg om isbjörnar. Nya rön har nu visat att den slutsats som inte bara jag utan även forskare bakom tidigare studier har gjort är felaktig. Det intressanta är varför det blev fel, för det visar på inbyggda svagheter i en vanlig metod. Den slutsats som författarna till den nya studien gör är att det är viktigt att använda information från flera olika platser i arvsmassan när en arts släktskapshistoria ska undersökas.