incomplete linage sorting

Har du öron som en gorilla?

Du har säkert hört med dina gorillaöron att vi är genetiskt väldigt lika schimpanser. Det stämmer till 85 procent, men 15 procent av vår arvsmassa är faktiskt mer lik gorillor.