Epigenetik

Arv och miljö: en paneldebatt

Det är kul att sitta och lyssna på en paneldebatt när det hettar till. ”Termen epigenetik används för strunt”, säger den alltid lika kontroversielle James D. Watson, ” många som använder den vet inte vad de talar om. Redan för 50 år sedan visste vi att miljön påverkar gener, men att börja prata om Lamarckism är att gå för långt”, menar Watson och fortsätter med att säga att ”visst, det finns några få riktigt konstiga exempel, men genetik kan vara en riktig sörja”.

Den nya genetiken handlar om dig

Vill du veta mer om hur livet bygger sig självt och varför kunskapen om det formligen exploderat de senaste åren? Det som tidigare var givna sanningar är inte alls lika självklara längre och själva vokabulären håller på att förändras. På Nobel Week Dialogue kommer nobelpristagare och andra experter att samlas för att diskutera vad den nya kunskapen betyder för samhället – och för dig. Min egen roll i det här är att försöka förklara vad den nya genetiken betyder och det här är mitt första försök. Ställ gärna frågor om något är oklart, jag ska svara efter bästa förmåga!