ekosystem

Oväntat stora positiva effekter av stora rovdjur

En grupp forskare har sammanställt sju rovdjurs ekologiska roll över världen. Det visar sig att de kan ses som nyckelarter vars effekter är större än vad forskare tidigare antagit. Både ur ett biologiskt och mänskligt perspektiv kan effekterna ses som mycket postitiva.

Sveriges största dagfjäril bär på en mörk historia

I slutet av juli 2012 var jag med mina barn på en ö i skärgården utanför Västervik. Vi fick se Sveriges största dagfjäril, apollofjärilen, dansa fram i luften mellan de solbelysta klipporna. När jag gick där bland blommor och fjärilar började jag fundera på varför denna en gång så vanliga fjäril har försvunnit från nästan hela Götaland och Svealand. När jag sedan kom hem och började läsa på visade det sig vara ganska svårt att ge ett exakt svar. Vi vet så lite.

Om de som bor inne i dig

Jag har alltid varit intresserad av ekologiska fenomen som finns nära människor, något som alla kan upptäcka utan att behöva göra långväga resor till Okavangodeltat eller Galapagosöarna. Nu har det visat sig att vi bär omkring på lite olika ekosystem inne i våra egna kroppar. Närmare än så kommer man inte.