Illustrationer

Hjälp vildbin, igelkottar och fladdermöss!

Med enkla illustrationer, genom att grafiskt visa på mångfald och ge korta faktatexter hoppas jag kunna förmedla information om hur man kan hjälpa den biologiska mångfalden. (Klicka på bilderna för att se hela illustrationen)

Logga till Småkrypsspanarna!

Jag har gjort en logga till Entomologiska föreningen i Uppland för deras barnverksamhet som de kallar Småkrypsspanarna. Det är ett förstoringsglas och en cinnobergbagge, Upplands landskapsinsekt och föreningens symbol, som liksom kryper ut ur förstoringsglaset. Samtidigt gjorde jag en flyer med en fångande bild på ena sidan och program med lite stiliserade insekter på andra.

Evolutionsspelet

Jag har skapat ett evolutionsspel åt Biotopia. Utgångspunkten är att spelet ska vara lätt att spela och förmedla grundläggande kunskap om evolutionärt släktskap. Jag har betonat allt levandes gemensamma ursprung och att allt som lever idag har kommit lika "långt" i evolutionen. Jag har också använt arter som finns i Uppland för att visa att hela livets historia kan berättas med organismer som finns runt omkring oss.

Tåstarps ängar

Tåstarps ängar är en speciell plats i utkanten av Tranemo. I den sandiga jorden gräver tusentals sälgsandbin sina bohål. Senare på sommaren dyker det sällsynta guldsandbiet upp.

Blomväxternas släktträd

Blomväxternas släktträd
Hur illustrerar man blomväxternas släktskap? Om jag ska vara riktigt ärlig måste jag medge att stora systematiska sammanhang inte är det som berör mig mest här i livet. Den här illustrationen har jag gjort åt Uppsala linnéanska trädgårdar och deras systematiska avdelning.

Insekternas släktträd

Insekternas släktträd
Det började med en kurs i entomologi, alltså insekter, som jag gick på Uppsala universitet 1998. Jag hade så svårt att lära mig alla ordningar av insekter så jag började att rita av dem. Det hela slutade med att jag hade gjort en mindre poster i akvarell som kursledaren tryckte upp och delade ut till alla studenter. Nu har jag gjort en reviderad och digitaliserad upplaga av den postern.