Evolutionsspelet

Jag har skapat ett evolutionsspel åt Biotopia. Utgångspunkten är att spelet ska vara lätt att spela och förmedla grundläggande kunskap om evolutionärt släktskap. Jag har betonat allt levandes gemensamma ursprung och att allt som lever idag har kommit lika "långt" i evolutionen. Jag har också använt arter som finns i Uppland för att visa att hela livets historia kan berättas med organismer som finns runt omkring oss.

Det går att vara två till fyra spelare. Alla börjar på samma punkt i mitten och spelar sig utåt kanten.

Det finns vissa inneboende svårigheter med ett sådant här spel. En svårighet är att bakterier är väldigt vanliga och att bakterier skiljde sig från eukaryoter tidigt i livets historia. Arkéer och virus har jag utelämnat för enkelhetens skull. Jag har löst det genom att lägga in en speldetalj som bryter med evolutionsprocessen - man kan bli uppäten. Blir man som spelare uppäten så byter man evolutionär linje. Det skulle bli för tråkigt att spela ut som cyanobakterie och det skulle förmedla en känsla av att evolutionen har en riktning mot framtiden. Sådan teleologisk världsbild vill inte jag förmedla!

Spelet finns tyvärr inte längre att köpa då företaget som distribuerade spelet har dragit sig ur. Det är en lång historia.