Tuffa granar och tallar i istidens Skandinavien

Istiden kanske inte var så isig trots allt. För 9000 år sedan slutade istiden i norra Skandinavien, men nya fynd av trädpollen i sjösediment från Norge tyder på att det fanns träd där för mer än 20 000 år sedan. Hur hänger det ihop? Det ställer rådande teroibygge om hur träden vandrat in till Skandinavien efter istiden på ända och raserar också de uppskattningar som gjorts för hur snabbt träd kan sprida sig i ett allt varmare klimat.

Ibland händer det något oväntat. När Leif Kullman hittade en 9 500 år gammal gran på Fulufjället var det som en nål i ögat på rådande teori. Det var inte bara världens äldsta gran, de måste också ha växt i Skandinavien tusentals år innan vad man tidigare trott. Även fast han senare hittade 14 000 år gamla trädelar, daterade med kol-14 metoden, har inte rådande teori om trädens invandring till Skandinavien efter istiden förändrats nämnvärt. Men det kan bli ändring på det nu.

Svaren på gåtan om det funnits träd i Skandinavien under istiden har bokstavligen legat och väntat på botten av en sjö. Ett internationellt forskarlag från bland annat Danmark, Sverige och Norge, experter på att plocka fram urgammalt dna, har undersökt sjösediment från Tröndelag i mellersta Norge och Andöya i norr. Genom sjösedimentets lagerföljd kunde de tidsbestämma hur gamla deras prov var. I labb kunde de sedan rena fram dna från växternas kloroplaster, den del i växternas celler som gör att de kan fotosyntetisera. Sedan kunde de använda samma dna för att artbestämma det som de hittat – och det var mycket oväntat. Proven från Trönderlag visade att det växte gran där för 10 300 år sedan. Men det var från det nordligare belägna Andöya som de verkligt uppseendeväckande fynden gjordes, med granpollen från sediment som var 17 700 år gamla och tallpollen som var 22 000 år gamla!

Deras resultat går inte att tolka på annat sätt än att det fanns gran och tall i Skandinavien under slutet av den senaste istiden. Det kastar nytt ljus över hur fort olika trädarter koloniserade Skandinavien efter senaste istiden. Tall och gran behöver alltså inte alls ha färdats så långt som man tidigare trott. Fynden borde också bli något av en vetenskaplig revans för Leif Kullman.

Det finns en skrämmande efterklang av de här spännande fynden. I de modeller som idag används för att simulera hur olika träds utbredningar kommer att förändras i ett varmare klimat används de uppskattningar som funnits sedan tidigare, de som bygger på att träden koloniserat Skandinavien genom fröspridning från platser långt borta. Nu när det visar sig att två för oss viktiga träd redan fanns här kan man undra hur det påverkar modellerna som används. En rimlig slutsats verkar vara att tall och gran inte alls är så snabba kolonisatörer som vi tidigare trott, och därför kan vara mycket känsliga när den globala medeltemperaturen ständigt ökar.