Sveriges största dagfjäril bär på en mörk historia

I slutet av juli 2012 var jag med mina barn på en ö i skärgården utanför Västervik. Vi fick se Sveriges största dagfjäril, apollofjärilen, dansa fram i luften mellan de solbelysta klipporna. När jag gick där bland blommor och fjärilar började jag fundera på varför denna en gång så vanliga fjäril har försvunnit från nästan hela Götaland och Svealand. När jag sedan kom hem och började läsa på visade det sig vara ganska svårt att ge ett exakt svar. Vi vet så lite.

-    Där är en!

Nu hade de fått upp ögonen för fjärilarna. Först var mina barn inte så intresserade. De ville bada och tyckte det var för varmt, men fjärilen charmade dem när den dansade förbi i luften på bara några decimeters avstånd. Apollofjärilen är Sveriges mest spektakulära fjäril, stor och vit och en duktig flygare. Tyvärr bär fjärilen på en mörk historia och framtiden ser inte ljus ut den heller.

 

- Där är en till! Nu har jag sett fyra!

Från att ha varit ganska vanlig har apollofjärilen nära på försvunnit från det svenska fastlandet. De är riktiga värmeälskare, så man skulle kunna tro att klimatförändringarna skulle gynna apollofjärilen, men istället har de minskat i takt med att medeltemperaturen ökat. Kanske är det flygbränslet som är apollofjärilens akilleshäl?

På ön Vinökalv utanför Västervik finns det gott om både kärleksört och nektarväxter, öppna solbelysta ängar och magra hällmarker. Där har det bedrivits ett småskaligt jordbruk under lång tid, kanske ända sedan bronsåldern. Det var där vi äntligen fick syn på apollofjärilar.

 

Den mörka historien

I Europa minskar apollofjärilen i tolv utav tjugoåtta länder och anses utdöd i tre av dessa. I endast fem länder anses läget för apollofjärilarna vara stabilt. I Sverige minskar antalet apollofjärilar med 17 procent på tio år. Nedgången fortsätter alltså och därmed minskar din chans att få uppleva denna riktigt stora dagfjärils vackra flykt över hällar och solbelysta ängsmarker – men varför?

Om man tänker efter så är fjärilar egentligen ganska märkliga djur. Första delen av sitt liv lever de som larv och tuggar i sig växtdelar. Det duger inte med vilka växtdelar som helst, apollofjärilens larver äter kärleksört som gärna ska växa på solvarma hällar. Sedan genomgår larven en fullständig metamorfos, i puppan bryts larven ner och byggs om till en (vuxen) fjäril. När den flygande apollofjärilen blir hungrig så bryr den sig inte längre om kärleksört, då vill den ha högoktanigt flygbränsle som finns i blommorna på åkervädd eller tistlar som växer på andra platser. Det är bara när honorna ska lägga ägg som kärleksörten blir intressant igen.

Apollofjärilen försvann från stora delar av fastlandssverige i mitten av nittonhundratalet, samtidigt som den tunga industrin expanderade och jordbruket industrialiserades. Ökade koncentrationer av tungmetaller i larvernas värdväxt kärleksört och mindre nektarväxter för de vuxna fjärilarna kan vara viktiga komponenter i tillbakagången. Idag är det inte många platser i landet där apollofjärilens larver har hittats (larvfynd 2011). Vuxna fjärilar, som är lättare att få syn på, är också en ovanlig syn (vuxna fjärilar 2011).

Egentligen är det nog så att ingen vet exakt varför apollofjärilen försvann från stora delar av Sverige, men alla experter är nog överrens om att omställningen från ett småskaligt lokalt till ett storskaligt industriellt jordbruk är en mycket viktig bidragande orsak. Helt klart har ängarna och hällmarkerna förlorat en flygande juvel, en spännande upplevelse i högsommaren för stora som små.

 

- Kolla, där är två till! Nu har jag sett åtta stycken!

Så här en vecka efteråt finns apollofjärilarna fortfarande kvar i mina barns medvetande. När någon frågar dem vad de gjort på semestern så säger de blixtsnabbt, ”vi har seglat och sett åtta apollofjärilar, Sveriges största dagsfjäril”. När min farfar var liten fanns apollofjäril i hans hemtrakter i södra Västergötland. Där är de borta sedan länge idag. Frågan är vad som ska till för att också mina barn när de bli stora ska kunna visa sina barn apollofjärilar? Vad är det i så fall värt?