Ny podd för Svenska Nationalkommittén för biologi kallad "Det här är biologi"

Vilka är biologins grundfrågor? Kanske handlar det om vad liv är, hur evolution fungerar, varför sex finns och biologisk mångfald. De fyra ämnena byggde vi på Svenska Nationalkommittén för biologi vid Kungliga Vetenskapsakademien upp en podcast kring.

En podd ger möjlighet att föra lite djupare samtal. Jag har varit ledamot i Svenska Nationalkommittén för biologi vid Kungliga Vetenskapsakademien och vi har länge diskuterat hur vi bäst ska lyfta fram biologins roll i samhället. Tidigare har det främst arrangerats seminarier på aktuella ämnen i Kungliga Vetenskapsakademiens lokaler på Frescati i Stockholm (nära Stockholms universitet). Samtidigt var det spännande för mig att sitta i möte med dessa duktiga biologier som Marie Dacke, Susanne ÅPkesson och Patrik Lindenfors. Mitt förslag var att skapa en podcast så att vi på ett lite enklare sätt kunde föra lite filosofiska samtal om biologins stora frågor. Resultatet blev podcasten "Det här är biologi" som nu är publicerad till fullo med fyra avsnitt, lyssna gärna nedan!

Ett avsnitt spelade vi in live under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Då testade vi också att använda ett upplägg som brukar kallas "Science café", det betyder att vi hade en expertpanel, vi hade moderatorer och vi hade en publik som fick ställa frågor. Det ämne som avhandlades var "varför finns sex?".