Missförstånd kring människans evolution: del ett.

Det här är mitt försök att vända på missförstånd och vanföreställningar kring människans evolution. Evolutionsprocessen kan vara svår att förstå. Den är enkel, dum och har pågått under en ofantligt lång tid. Gå inte på de lättköpta men felaktiga förenklingarna. Se verkligheten i vitögat. Kommentera gärna här eller på twitter (@EmilNilsson).

Del ett: ”Från apa till människa”

Ibland kan en bild förstöra mer än tusen ord.  Det börjar till vänster med en framåtböjd schimpans, sedan lite mer upprätt hårig förmänniska, sedan en blekare och än mer upprätt men fortfarande lite hårig förmänniska, slutligen längst till höger en upprätt muskulös man av europeiskt ursprung med blont hår.

Inget mål, evolutionen är dum
Vad är det som är fel med den bilden? Det är flera saker, men det viktigaste är att bilden antyder att evolutionen har en riktning – från schimpans via förmänniska till modern människa. Det återspeglar den syn på evolution som fanns innan Charles Darwin och Alfred Russel Wallace, tankar som bland annat burits av den vitalistiska traditionen där naturen ses som strävande mot ett mål. Det är en gammal idé som också återspeglas i texter av Aristoteles, Lamarck och Robert Chambers. Jag tror många tänker sig evolution som en ständig utveckling mot något bättre, från schimpans till människa, men så är det inte av nödvändighet. Evolutionen har inget mål och därför är inte heller vi människor målet för schimpansen. Evolutionen är alldeles för dum för det och skulle inte klara av att ha en så långsiktig plan.

Vår nästan döda buske
I själva verket har schimpansen inget med förmänniskor att göra. Schimpanserna gör sin grej på de få platser i Afrika där de fortfarande finns kvar. Samma sak gäller deras nära släktingar bonobon som finns på samma kontinent. Schimpanser och bonobos har kommit lika långt i evolutionen som vi människor. Det finns ingen inneboende strävan i evolution, inget mål. Därför kan människans släktträd liknas vid en nästan helt död grenig buske. Den sista levande grenen är vi. Längst nere i basen av busken finns en levande del som förgrenar sig till en annan buske med två levande grenar; schimpanser och bonobos.

Vi brukade vara flera människoarter på samma gång. Det finns idag flera olika välbeskrivna fossil, som det av Lucy som tillhör arten Australopithecus afarensis, Ardi från arten Ardipithecus ramdius för att nämna två mycket gamla fossil. Fossilet Lucy är 3,2 miljoner år gammalt och Ardi 4,4 miljoner år. Nya fynd pekar på att det har funnits andra människoapor samtidigt som Lucy levde.

Var är alla polarna?
Om vi närmar oss vår egen tid så var det, i evolutionära sammanhang, inte så länge sedan det fanns flera arter av människor i vårt eget släkte samtidigt. För ungefär 40 000 år sedan fanns det inte bara moderna människor som var i stort sätt identiska med oss nu levande, utan också neanderthalmänniska, floresmänniska och de ännu relativt okända Denisovanerna. Tänk vad coolt det måste ha varit! Hur skulle du ha reagerat om du träffat en människa av en annan art?

Idag lever vi i en värld som är fattig på människoarter. Men framför allt ska vi inte glömma våra nära släktingar schimpanserna och bonobos. De finns fortfarande, som ett levande bevis på att vi inte utvecklats från dem. Vi hade en gång i tiden en gemensam förmoder, men det var för 6-7 miljoner år sedan. Sedan dess har många arter kommit och försvunnit, både människoarter och schimpansarter. Kvar finns vi som lever idag, vi alla levande organismer som klarat att överleva så här långt i livets dumma spel. Det kallas evolution.

Du är en apa
Ja just det, en sak till. När biologer sorterar alla arter som finns så gör man det med ett system av lådor i lådor. Tänk dig att vi har alla människor i en låda. Den lådan kan man lägga tillsammans med en låda som innehåller schimpanser, en som innehåller bonobos, en med gorillor, en med orangutanger. Den stora lådan kan vi kalla människoapor. Därför är vi människor också människoapor. Sedan kan vi ta lådan med alla människoapor och lägga i en ännu större låda. Där trängs vi med lådor där alla andra apor finns. Därför är vi människor inte bara människoapor, vi är apor också, rent biologiskt. Vi har alltså inte utvecklats från apor, vi är apor.