Grattis Charles Lyell!

Den 14 november 1797 föddes Charles Lyell. Förutom att han var Charles Darwins stora inspirationskälla under världsomseglingen med Beagle så har han blivit känd som grundaren av geologi som vetenskap. För mig är hans viktigaste bidrag vetenskapsfilosofiskt. Grunden för Lyells vetenskapliga gärning kan kännas självklar idag och den handlar om något lika enkelt som genialt; att använda det som finns här och nu. Lyell menade att vi måste utgå från idag om vi ska förstå vad som hänt igår, att de naturlagar som verkar nu är de samma som alltid funnits.

Tycker du att det verkar självklart? Jag kan hålla med. Vi måste utgå från att fysiken, kemin och biologin fungerar på i stort sätt samma sätt idag som igår om vi ska lyckas förklara något om världen. Det kallas aktualism på svenska, “uniformitarianism” på engelska och brukar vara sammankopplad med gradvisa förändringar. I sin ursprungliga form så gäller det allt och alltid -- alltså att naturlagarna alltid har varit likadana, att de processer och mekanismer som finns idag är de som alltid funnits.

Samtidigt går det inte att utgå ifrån att det är en absolut sanning. Idag använder vi förklaringar som kräver extraordinära händelser. De flesta forskare menar idag att dinosaurierna -- förrutom fåglarna -- dog ut i samband med det jättelika meteoritnedslaget i Yukatanhalvön för 65 miljoner år sedan. Och när det kommer till big-bang så verkar alla naturlagar upplösas och det blir meningslöst att prata om ett “innan”.

De här extraordinära händelserna visar lite hur man tänkte innan Charles Lyell och Charles Darwin. Den franske naturforskaren Georges Cuvier menade att det var omöjligt för arter att utvecklas, att de skulle dö ut så fort de förändrades. Han hade dessutom bevis för att det inte fanns någon gradvis förändring -- mumifierade egyptiska katter som han undersökt hade samma skelett som dagens katter. Istället menade Cuvier att det funnits andra världar innan vår, världar med andra arter, som försvunnit i världsomfattande katastrofer. Han menade att det förklarade varför man hittar grupper av arter tillsammans när man hittar fossil. Cuvier hade en intellektuell ståndpunkt som var i direkt motsats till Charles Lyells.

Men Cuvier hade hittat svaga bevis när han undersökte sina katter för att arter inte förändras. Det är alltid svårt att bevisa att något inte sker. Cuviers misstag låg i att han hade använt en alldeles för liten tidsperiod. Idag vet vi att det finns organismer som inte verkar ha förändrats på något avgörande sätt under 220 miljoner år. Det betyder inte att det inte finns evolution. Under samma tidsspann har däggdjuren utvecklats, genom evolution.

Cuviers stora misstag var egentligen att hans förklaring kräver något extraordinärt. Han saknade bevis för gradvis evolution, något som vi har mängder av bevis för idag, samtidigt som han menade att det funnits tidigare världar med andra förutsättningar och andra arter. Var finns bevisen för att det funnits sådana världar? Vad skulle det kunna vara för krafter som orsakade de katastrofer som ledde till övergången från en värld till en annan? Cuviers teorier visar hur lätt det är att hitta på en förklaring och hur svårt det är att bevisa ett påstående.

Idag har de flesta forskare en ståndpunkt som är bra mycket närmare Charles Lyells än Cuviers. Modern naturvetenskap utgår ifrån det vi kan undersöka idag; de experiment vi kan göra och de bevis vi kan samla in i från verkligheten för att stödja eller förkasta hypoteser. Samtidigt så är dagens ståndpunkt inte lika extrem som den som Charles Lyell hade. Idag lägger forskningen större vikt vi empiriska och experimentella bevis än vad som gjordes på Lyells tid.