Döden i de sibiriska trapporna

Ta ett djupt andetag. Visst är det skönt att kunna andas? För 252 miljoner år sedan minskade syret i luften och i världshaven. Det största massutdöendet i historien var ett faktum. Ett forskarteam har nu kommit närmare en lösning på vad som låg bakom katastrofen.

Vi har fått lära oss att hotet ska komma utifrån. Den asteorid eller komet som orsakade dinosauriernas utdöende för 65 miljoner år sedan är en del av vår kultur nu. Men det största massutdöendet någonsin utlöstes av jordens inre. Orsaken finns bevarad i den ryska berggrunden.

I dagens Ryssland finns enorma områden med geologiska formationer av vulkaniska bergarter. Det är de Sibiriska trapporna, resultatet av vulkanutbrott som varade i en miljon år. Det var ett enormt område som påverkades direkt av den vulkaniska aktiviteten, lika stort som västra Europa. Utbrottet startade kedjereaktioner som drabbade hela världen och det skulle ta mer än fem miljoner år innan livet återhämtade sig. Då var det andra arter som tog över.

Forskare har förbättrat dateringen av tidernas största massutdöende, något som kan öppna för en förståelse för vad som faktiskt hände under den 200 000 år långa katastrofen. Den nya dateringen visar att det skedde för 252,28 miljoner år sedan. Forskarna menar att enorma utsläpp av koldioxid, kanske tillsammans med metan, från vulkanerna ledde till en global uppvärmning. Det i sin tur ökade vittringen av bergarter och att syre inte löste sig lika bra i havsvattnet. Delar av världshaven kan ha blivit syrefria. Följden blev att nästan allt liv i havet utplånades och att stora delar av livet på land försvann.


Innan massutdöendet såg livet på jorden annorlunda ut. Det fanns trilobiter i havet, precis som det funnits under trehundra miljoner år tidigare. Som du ser på filmen här ovanför hade de stora djur som dominerade land en annorlunda uppbyggnad än de dinosaurier som skulle ta över efter katastrofen. Runt om i världen finns massutdöendet bevarat i sten, som i de sydafrikanska bergen och i södra Kina där undersökningarna bakom de nya forskningsrönen gjordes. Efter katastrofen kunde dinosaurierna ta över världen.


En sak är säker – om inte världen hade drabbats av de enorma vulkanutbrotten så hade livet på jorden sett annorlunda ut idag. Och jag behöver väl inte säga hur viktig den här forskningen är för att vi ska kunna förstå de problem som världen står inför idag?

Inlägget är också publicerat på Forskning och framstegs blogg.