Darwins monster runt knuten

Det skrivs mycket om genetiskt modifierade organismer samtidigt som det är tyst när ekosystem modifieras i Sverige. Plantera gärna växter som går att äta men, snälla, sprid inte vilda växter från andra delar av världen. Det är ett hot mot den biologiska mångfalden, inget annat än biologisk rysk roulett.

För några år sedan promenerade jag med en polare genom Haga i Göteborg. Jag var i rätt dåligt skick om jag ska vara ärlig, på rymmen från mitt doktorerande i Uppsala med för många blöta kvällar i bagaget. Polaren pekade ut var de hade gjort olika manifestationer och jag var grymt imponerad av att de faktiskt hade gjort något, inte bara suttit på krogen och jiddrat. Hon visade också ett litet buskage där några hade planterat in exotiska växter bland de tråkiga standardbuskarna, det kallades ”guerilla gardening” och borde väl passa en biolog som jag? Nej, jag tycker det är jävligt dumt.

Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i världen är införseln av främmande arter till nya områden. Jag har sett amerikanska biologer på besök i Sverige peka finger åt gulsporrar och fackelblomster, växter som sprider sig ohämmat i Nordamerika och härstammar från Europa. En tredjedel av de främmande växter som sprider sig ohämmat i Australien har rymt från trädgårdar. Botaniska trädgårdar har läckt arter som såll världen över.

I många andra länder är man medveten om problemet och sätter värde på att ha inhemska arter i sina trädgårdar. I Australien, Nordamerika, Sydafrika och Skottland går frivilliga ut för att röja undan främmande arter som hotar att tränga ut den ursprungliga biologiska mångfalden. Jag saknar den sortens medvetenhet här.

Är du orolig för GMO? Genetiskt modifierade organismer är verkligen ingenting i jämförelse med arter vars hela arvsmassor är intrimmade under miljoner år med bara ett mål – att överleva och föröka sig. I sin ursprungliga miljö har det funnits andra arter som hindrat den att löpa amok; svampar har angripit den, andra växter har skuggat den, djur har ätit av den. När en vild växt hamnar i en ny miljö blir den ibland utan konkurrens, fri att föröka sig ohämmat som ett Darwins monster.

Nu har askskottsjukan nått Storbritannien. Det verkar som att sjukdomen har kommit in med importerade träd. I Sverige har den slagit hårt och även om det är svårt att säga hur den kom in i landet, eller hur sjukdomen kom till Europa, så är det möjligt att just import av växter från andra världsdelar kan vara orsaken. När det gäller bokträden i Pildammsparken i Malmö så råder det inga tvivel, de dör av en sjukdom som följt med i jorden när exotiska växter planterats.

Själv tänker jag att de här sjukdomarna borde göra landskapsarkitekter och trädgårdsmästare försiktiga, men sanningen är att det är tvärtom. I dag söker botaniker efter morgondagens stadsträd i bortre Asien. Trädgårdsmarknaden blomstrar och vill erbjuda nya växter. Naturvårdsorganisationer ger råd till dem som vill få mer fjärilar och humlor i sin trädgård med växter från andra delar av världen. Själv har jag en fjärilsbuske från Kina. I Storbritannien har just den arten jag har rymt ut i naturen. Global uppvärmning och handel med växter från världen är en farlig kombination.

Runt om i världen försvinner grodarter på grund av en svampsjukdom som människan spridit, Medelhavet invaderas av en tångart från Indiska oceanen. Enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet kostar några av de främmande arterna i Sverige en till fem miljarder kronor om året. Jag tycker det är dags att också vi blir medvetna om vad främmande arter kan ställa till med. Det borde ge oss möjlighet att istället uppmärksamma arter i vår närhet. Gör en god gärning, sprid dem istället.