Ännu större jättevirus

För tio år sedan upptäcktes det första jätteviruset och nu i somras har två dubbelt så stora virus upptäckts. Det första jätteviruset kallas mimivirus och förändrade synen på vad virus är och hur vi ska se på virusens släktskap med andra organismer.

Mimivirus var stort nog för att synas i vanligt ljusmikroskop och hade ett större genom (>1 Mb, miljoner nukleotider) och mer gener än de minsta parasitiska bakterierna. Deras storlek gjorde att de tidigare hade undgått upptäckt. Du kan läsa min tidigare artikel om jättevirus i Forskning och framsteg här. Gamla sanningar vältes över ända.

Nu har två ännu större jättevirus hittats och fynden publicerades i tidskriften Science i somras. De nya virusen har kallats Pandoravirus på grund av att de till stor del saknar släktskap med andra virus och eftersom deras upptäckare tror att de kan bidra till nya stora upptäckter om livets historia på jorden. Det är två olika arter som upptäckts, ett från havet utanför Chile och ett från en sötvattensdamm utanför Melbourne, Australien. Deras genom är dubbelt så stora som tidigare kända virus med sina 2,5 respektive 1,9 megabaser (Mb).

De släktskapsanalyser som ännu så länge gjorts antyder att pandoravirusen är närmare släkt med oss eukaryoter än de tidigare upptäckta jättevirusen, men ta det här med en nypa salt för 93 procent av deras dna saknar likhet med andra kända organismer på jorden (inklusive virus). Däremot visar de upp ett spännande släktskap när man jämför Pandoravirusens DNA polymeras med andra organismer  då grupperas de tillsammans med de andra jättevirusen (Figur S6 här). Tyder det på att det finns en fjärde domän av liv utöver bakterier, arkéer och eukaryoter?

Upptäckten är en påminnelse om att vår kännedom om mångfalden av mikroorganismer är långt ifrån fullständig och att vi fortfarande saknar fundamentala ledtrådar till släktskapet mellan virus och cellulära organismer. Visste du förresten att jättevirus kan bli smittade av... jättesmå virus? Spännande upptäckter väntar för den som behåller sin nyfikenhet på livet!