Tåstarps ängar

Tåstarps ängar är en speciell plats i utkanten av Tranemo. I den sandiga jorden gräver tusentals sälgsandbin sina bohål. Senare på sommaren dyker det sällsynta guldsandbiet upp.

För Tranemo kommun har jag producerat den här skylten. Det är en akvarellmålning med landskapsperspektiv lite från ovan. Tanken är att det ska gå att använda bilden både som karta och lokalbeskrivning. Jag har också hjälpt till att redigera texten på sidan. Skylten är producerad med LONA-medel.