RNA

Craig Mello och världen sedd genom rna

Det är synd att läroböcker i biologi presenterar kunskap som att vi vet det mesta, säger Bruce Albert som är moderator för det här lunchföredraget, eftersom det är nära på tvärt om. Ny kunskap öppnar dörrar till rum som vi inte visste fanns, frågor som vi inte visste att vi behövde ställa oss. Det borde Craig Mello kunna skriva under på.

In från kylan

Länge har virus hängt i limbo. Är de liv eller inte? Är de en genetiskt-evolutionärt slimmad sportversion av ett genom, eller är de frisläppta själviska gener ute på vift?