Nobel Week Dialogue

Den nya genetiken handlar om dig

Vill du veta mer om hur livet bygger sig självt och varför kunskapen om det formligen exploderat de senaste åren? Det som tidigare var givna sanningar är inte alls lika självklara längre och själva vokabulären håller på att förändras. På Nobel Week Dialogue kommer nobelpristagare och andra experter att samlas för att diskutera vad den nya kunskapen betyder för samhället – och för dig. Min egen roll i det här är att försöka förklara vad den nya genetiken betyder och det här är mitt första försök. Ställ gärna frågor om något är oklart, jag ska svara efter bästa förmåga!