matproduktion

Hur påverkar maten förutsättningarna för liv?

Maten vi äter påverkar allt liv på jorden. En avgörande fråga för mänsklighetens fortsatta existens handlar därför om hur vi ska kunna producera tillräckligt med mat för en växande befolkning på ett hållbart sätt. Jag intervjuade Kaitlin Yarnall, deputy creative director på National Geographics om den fokus på mat som de just nu gör i tidskriften. Framför allt var jag intresserad av hur man kan se på matproduktion i relation till biologisk mångfald eftersom det är en högst aktuell fråga här i landet. Foto: © George Steinmetz/National Geographic