livet på jorden

Biologins mörka materia

I fysiken har forskarna hittat på mörk materia för att kunna förklara galaxers rotation. Det som kallas mörk materia måste finnas där ute, i någon form. Eftersom biologi handlar om liv så måste biologins mörka materia vara levande – det handlar om jordens okända organismer. Vi kan läsa deras genetiska alfabet men har ingen aning om vad de gör eller hur de fungerar.