global uppvärmning förlust av biologisk mångfald massutdöende

Ska vi lämna mer än ett tunt streck efter oss?

För tolv år sedan fick två forskare nog av människans uppror mot naturen. Paul J. Crutzen, som fått nobelpris i kemi för sitt arbete med hur ozon bildas och bryts ner i atmosfären, och systemekologen Eugene F. Stoermer ville betona människans påverkan på jorden. De gav vår tid ett nytt namn, Antropocen, ”människans tidsålder”, men kommer vi människor kunna dominera jorden en hel tidsålder?