evolution mutation syrsor Hawaii

När syrsorna tystnar: Evolutionära hastighetsrekord del 1

Livet hittar ofta en väg. Vi har fått lära oss genom Charles Darwin och andra att evolutionen tar små steg under lång tid, men är det verkligen så? Nej, ganska små men för organismen avgörande förändringar kan sprida sig på bara några få generationer om det ger en tillräckligt stor fördel — att det blir lättare för individer att överleva och reproducera sig. I några inlägg ger jag exempel från verkligheten på hur fort det kan gå.