epigenetik rnai dna-metylering histoner genetik rna dna

Vad är epigenetik?

”Det sitter i generna” brukar man säga, men är det generna som styr? Det beror på vad man menar med ”gener” och vad man menar med ”styr”. 1984 gjordes en upptäckt som öppnade dörren till en ny och mer komplex bild av hur organismer gör sig själva, en upptäckt som fördröjts av ett självmord 58 år tidigare.