Ekologi

Den okände biologens trädgård

I södra Uppsala vid Lantbruksuniversitetet står en björkallé på västra sidan om vägen. På hösten sker något märkligt med björkarna – bladen faller inte av mer eller mindre unisont som hos andra björkar i Uppsala, istället gulnar de och faller som en långsam våg från norr till söder. Skillnaden är markant i början av november när björkarna från Skåne står gröna medan dem från Lappland helt saknar blad. Det är forskaren Göte Turesson som anlade trädgården med björkarna, en annorlunda trädgård gjord för att visa på ärftliga skillnader mellan individer av samma art insamlade från olika platser. Det är den Genetiska trädgården, ett levande bevis på Turessons vetenskapliga gärning. Nu riskerar trädgården att till stora delar jämnas med marken.