David Dobbs

Själviska genen i boxningsringen

Dö, själviska gen, dö. Det är titeln på vetenskapsjornalisten David Dobbs artikel som rört upp en hel del heta diskussioner den senaste veckan. Både själviska genen och Richard Dawkins har länge varit kontroversiella och “fortsatt skapa ett mindre helvete för filosofer, biologer och biskopar”. Diskussionen handlar om huruvida den själviska genen är en bra förklaring av verkligheten eller en metafor som löpt amok. Låt oss se vilka vi har i vardera ringhörna.