Lägg till ny kommentar

Jag ber om ursäkt för att jag inte sett din kommentar tidigare. Allt spam gör det svårt att se de riktiga kommentarerna och din fråga var riktigt spännande. Men kort svarat så är DNA en del av lösningen, men framför allt är det ribosomen, detta enzym som kan bygga upp nya proteiner med hjälp av information från den genetiska koden i DNA. Det rimligaste är att anta att ribosomen uppstod på jorden, tidigt under jordens historia, men att de mindre molekyler som behövs för att bygga upp den, aminosyror och nukleinsyror, i alla fall till viss del också finns på utomjordiska kroppar i solsystemet.