Lägg till ny kommentar

Visst Karl. Jag kan ta mässlingsvaccin (ett vaccin som jag och mina barn redan tagit) under förutsättning att du samtidigt blir infekterad av mässlingen -- så länge du inte är vaccinerad mot denna sjukdom själv eller haft den som ung.